IJ VOOR UW GELD KIEZEN - VVD

Hooggeachte heer Rutte,

Middels deze brief wil ik graag solliciteren naar de functie Raadgevend Informateur voor de lopende kabinetsvorming. Op dit moment bestaat die functie nog niet als zodanig, maar daar kunnen u en ik vast wel iets op vinden. Het gaat tenslotte om een groter doel: het landsbelang.

De onderhandelingen voor het aanstaande regeerakkoord gaan tijdens het schrijven van deze brief gestaag. Althans, dat is wat we uit de laatste berichten in de media kunnen opmaken. Wanneer er discussie gevoerd wordt over het wel of niet staand meezingen met het Wilhelmus, dan zullen de antwoorden op het vluchtelingenvraagstuk, de armlastige gezondheidszorg, dreigende milieuproblemen en Gronings Gas-gate al wel gegeven zijn. Gelukkig maar, want daar ligt mijn expertise niet.

Waar ik u en uw gesprekspartners wél bij kan bijstaan is een kwestie waar u (net als ik) met enige regelmaat wakker van zult liggen, maar die ik in geen partijprogramma terug heb kunnen vinden. Ook niet bij uw VVD. En dat terwijl er zelden sprake is geweest van een grotere polarisatie in Nederland. Ik heb het natuurlijk over Dossier IJ/Ij. Is het één letter of toch twee? Ook wanneer er sprake is van een hoofdletter lijkt er geen richtlijn te zijn over hoe men deze in dient te zetten. Persoonlijk ondervind ik op dagelijkse basis hoe weinig eenduidigheid er is over deze lettercombinatie. Enkele voorbeelden:

  • Adresseert men zijn post aan IJ., Ij of I. Heetwater, wanneer het voor mij bestemd is?
  • Beginnen we een zin met IJverig of met Ijverig? En hoeveel letters telt die spelling dan? Zeven of zes? Wanneer IJverig correct is, wat doen we dan met andere combinaties als Oe en Au?
  • Waar laat u IJsland/Ijsland als u landen op alfabetische wijze ordent? Bij de I-landen? Of vinden we de Scandinaviërs terug tussen Wit-Rusland en Zambia?
  • Is er een verschil in de uitspraak van de IJ en de Ij?
  • Wat te doen met een eventueel opnemen van de ij in ons alfabet. De meningen lopen uiteen. Kamp één heeft het over een ij-combinatie, waardoor een opname als 27e letter overbodig is. Kamp twee is het met dat laatste eens, maar dan vanwege de reden dat de ij al ís opgenomen. Ze staat tenslotte tussen de x en de z. Het derde kamp noemt dat larie aangezien de y op ons toetsenbord staat en daarmee de ij als tweederangs letter wegzet. En dan spreek ik nog niet eens over de splintergroeperingen die inconsequent gedrag vertonen in hun gebruik van de ij.
  • Is er nog ruimte in de begroting om mensen die een ÿ schrijven om te scholen?

Het zijn vraagstukken die nadere bestudering en eenduidige antwoorden vereisen. Vandaar mijn schrijven. Kwesties als deze moeten herhaaldelijk onder de attentie van u en uw collega’s gebracht, tot er een oplossing gevonden is. Met het aanstellen van mij als Raadgevend Informateur zal ik er voor zorgen dat het uw aandacht niet zal ontglippen.

Mijn cv is te vinden in de bijlage. Uiteraard sta ik open voor een verkennend gesprek en hoop van u te horen.

Hoogachtend,

IJsbrand (Ijsbrand?) Heetwater